Algemeen

In 2018 waren er naar schatting 258.600 mensen bij wie de huisarts de diagnose reumatoïde artritis (RA) heeft gesteld: 94.500 mannen en 164.200 vrouwen (jaarprevalentie). Dit komt overeen met 11,0 per 1.000 mannen en 18,9 per 1.000 vrouwen. Op alle leeftijden komt reumatoïde artritis vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en het aantal mensen met de ziekte neemt toe met de leeftijd. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2018 bekend waren bij de huisarts voor reumatoïde artritis. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2018 contact te hebben gehad met de huisarts voor RA. Ga voor informatie naar ReumaNederland.nl

Reumatische aandoeningen in Nederland

Uit een recent rapport van het nivel blijkt dat in 2013 ongeveer 1 op de 9 mensen in Nederland een reumatische aandoening had. Dit komt neer op 1,95 miljoen mensen. Dit cijfer betreft alle personen met een aandoening die volgens de definitie van het Reumafonds onder reuma vallen en waarvoor (huis)artsen een diagnostische codering kunnen opgeven: chronische ontstekingsreuma, artrose, jicht en osteoporose. Overige vormen van reuma zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Ieder jaar krijgt 1 op de 66 mensen in Nederland de diagnose reumatische aandoening. Klik hier voor Volksgezondheidenzorg.info

Wat kan de podotherapeut doen?

Reuma, in de betekenis waarin huisartsen en specialisten (reumatologen) het woord gebruiken, is de verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het lichaam een afweerreactie (immuunreactie) geeft tegen normaal, eigen lichaamsweefsel, resulterend in ontstekingen. Van al deze mensen heeft 80 tot 96 % voetklachten. Het is verstandig om uw voeten preventief door een podotherapeut bij Sengers Podotherapie Wijchen te laten onderzoeken.Tijdige behandeling door een podotherapeut door middel van bijvoorbeeld podotherapeutische zolen ,kan uw klachten verminderen of wegnemen. Of hij kan u schoenen aanpassen, zodat ze nog fijner zitten.

Behandeling

De voeten van reumapatiënten hebben heel wat te verduren, met name door de gewrichtsafwijkingen/onstekingen kunnen de piekdrukken op deze voeten aanmerkelijk toenemen. Door middel van drukmetingen is dit goed in beeld te brengen. De podotherapeut zoekt een passende oplossing om de reumatische voet op een zo goed mogelijke manier te laten functioneren. Meestal doen we dat door het beoordelen van en het geven van adviezen over schoenen, orthopedische aanpassing aan uw confectieschoenen en /ofkunnen podotherapeutische zolen helpen om piekdrukken te verminderen.